Hodnotenie nemocníc podľa pacientov Dôvera 2023

Milí pacienti,

s veľkou vďačnosťou a radosťou by sme sa chceli poďakovať každému z vás, ktorý si našiel čas a hodnotil naše zariadenie prostredníctvom Zdravotnej poisťovne Dôvera. Vaša spätná väzba je pre nás nesmierne cenná a je to pre nás česť, že sme sa vďaka vám umiestnili na prvom mieste medzi ostatnými zariadeniami.

Vaša pozitívna spätná väzba v kategórii zdravotnej starostlivosti, spokojnosť s lekármi a sestrami nám ukázala, že naše úsilie o poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je viditeľné a ocenené. Sme nesmierne hrdí na náš tím, ktorý každodenne pristupuje k pacientom s profesionalitou, empatiou a zanietením pre svoju prácu.

V kategórii ubytovanie, strava a upratovanie sme sa umiestnili na treťom mieste, čo nám dáva ďalšiu príležitosť na zlepšenie. Veríme, že aj v týchto oblastiach môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky a zabezpečiť, aby každý aspekt vášho pobytu u nás bol čo najpríjemnejší.

Veľmi si ceníme aj vašu pozitívnu odozvu v kategórii spokojnosti s informáciami poskytovanými zdravotníckym personálom a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Je pre nás prioritou, aby pacienti mali jasné a zrozumiteľné informácie o svojom zdravotnom stave a liečbe, a sme nadšení, že naše úsilie v tejto oblasti bolo tak vysoko hodnotené.

Vaša podpora a pozitívne hodnotenia sú pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v našej práci a neustále sa zlepšovať. Chceme vám za to zo srdca poďakovať. Sľubujeme, že aj naďalej budeme intenzívne pracovať na tom, aby sme poskytovali vynikajúcu zdravotnú starostlivosť a aby sme si udržali vašu dôveru a spokojnosť.

S úprimnou vďačnosťou,

Tím TETIS