z` Ambulantná rehabilitácia - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

Ambulantná rehabilitácia

Ambulantná rehabilitácia – procedúry a liečebná telesná výchova

Po vyšetrení odborným lekárom a vypracovaní individuálneho liečebného plánu je zdravotnou sestrou pacient objednaný na jednotlivé procedúry a liečebnú telesnú výchovu s uvedením dňa a presného času.

Objednávanie pacientov na procedúry a LTV na tel.č.: 02/45980116, príp. osobne u službukonajúcej sestry v centrálnej vyšetrovni lôžkového oddelenia.

V prípade, že sa z rozličných dôvodov nemôžete dostaviť na objednaný termín, je potrebné sa telefonicky odhlásiť na tel.č. 02/45980116 v čo najskoršom možnom termíne a dohodnúť si iný vyhovujúci termín.

pondelok7:00 – 12:0012:30 – 15:30
utorok7:00 – 12:0012:30 – 15:30
streda7:00 – 12:0012:30 – 15:30
štvrtok7:00 – 12:0012:30 – 15:30
piatok7:00 – 12:0012:30 – 15:30

V terapii sú využívané rôzne metodiky, napr. reflexná metodika podľa prof. Vojtu, Bobath-koncept, cvičenie na fitloptách, dojčenecká gymnastika, skupinová liečebná telesná výchova, škola chrbta pri chronických ochoreniach chrbtice, cvičenie na Motomede, SM systém, ucelené cvičebné zostavy na chybné držania tela, na koxartrózu a pod., klasické, reflexné a prístrojové masáže. Z fyzikálnej liečby aplikujeme elektroliečbu, ultrazvuk, magnetoterapiu, oxygenoterapiu, vírivé končatinové a celotelové kúpele, liečbu polarizovaným svetlom (Bioptron), liečbu teplom, laseroterapiu, Rebox. Pre pacientov s detskou mozgovou obrnou ponúkame možnosť nácviku chôdze v závesnom trenažéri.

Ambulancia je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.