z` O Nás - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

O Nás

Špecializovaná rehabilitačná nemocnica (v minulosti známa ako Rehabilitačné detské centrum) vznikla vrámci privatizačného procesu odčlenením od Národného ústavu respiračných chorôb v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Prevádzkovateľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia je od 1.2.2003 spoločnosť TETIS, s.r.o..

Zdravotnícke zariadenie sa nachádza v príjemnom vidieckom prostredí obce Dunajská Lužná, neďaleko Bratislavy. Má celoslovenskú pôsobnosť a je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v Slovenskej republike. Je špecializovaným zdravotníckym zariadením, odborný personál zariadenia sa špecializuje na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým deťom s detskou mozgovou obrnou už od novorodeneckého veku.

Tradícia poskytovania rehabilitačnej starostlivosti v tomto zariadení siaha do osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa začala v liečbe DMO postupne použivať reflexná rehabilitácia podľa prof. Vojtu. Špecifikom zariadenia je, že takmer všetky liečené deti sú hospitalizované v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale rodič je počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexná rehabilitácia podľa prof.Vojtu a Bobath-koncept), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 062742/2009-OP zo dňa 19.1.2009.

Personál špecializovanej rehabilitačnej nemocnice sa špecializuje na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti deťom od novorodeneckého veku do dovŕšenia 18 rokov s neurologickými a ortopedickými ochoreniami pohybového aparátu v ambulantnej, aj lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia.

Spektrum najčastejších neurologických ochorení:

  • centrálne tonusové a koordinačné poruchy
  • detská mozgová obrna
  • parézy periférnych nervov
  • torticollis
  • vrodené vývojové chyby CNS (meningomyelokély, hydrocephalus…)
  • svalové dystrofie

Spektrum najčastejších ortopedických ochorení:

  • skoliózy vrodené aj získané
  • chybné držanie tela
  • artrogrypóza
  • deformity chodidiel