z` Therasuit - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

Therasuit

Therasuit metóda je realizovaná prísne individuálne s rešpektovaním súkromia pacienta

Therasuit metóda je vykonávaná fyzioterapeutmi certifikovanými na túto terapiu priamo jej autorkou, Izabelou Koscielny. Je vykonávaná v prítomnosti 2 fyzioterapeutov / okrem masáže /.

Therasuit je vykonávaný v originálnych TheraSuit oblekoch exkluzívne vyhotovených v USA a distribuovaných spoločnosťou TheraSuit LLT

Terapiu je doporučené vykonávať 5x týždenne po 4 hodiny denne. Minimálna odporúčaná dĺžka terapie je 2 týždne, ale najlepší terapeutický výsledok možno očakávať po absolvovaní 3 týždňovej terapie.

Terapia Therasuit predstavuje holistický koncept špeciálne vyvinutý manželmi Izabela a Richard Koscielny v roku 2002.

Metóda sa úspešne využíva v liečbe pacientov s neurologickými a ortopedickými diagnózami / DMO, vrodené vývojové chyby CNS a pohybového aparátu, rázštepy chrbtice, hydrocefalus, stavy po cievnych mozgových príhodach, nádoroch mozgu, kraniocerebrálnych traumách, úrazoch chrbtice a iné /. Je určená detským aj dospelým pacientom.

Využíva rôzne techniky na dosiahnutie terapeutického cieľa.

· zahrievanie – termoterapia – príprava tela na cvičenie.

· terapeutická masáž

· neuromobilizácia – rytmické vytváranie tlaku do kĺbov. Mozog takto dostáva informáciu o existencii kĺbu a o polohe a pohybe tela v priestore.

· cvičenie v kladkovom systéme / pulley systém / – vysoko individuálny odporový tréning vykonávaný v špeciálnej cvičebnej klietke. Pomocou popruhov a závaží sa precvičuje izolovaný pohyb a tým aj konkrétne svalové skupiny zodpovedné za tento pohyb.

· SPIDER Terapia, tzv. pavúk – pomocou 8 pružných popruhov v cvičebnej klietke sa odľahčí telo pacienta od gravitácie a tým mu umožní zažiť pocit nezávislosti zo „samostatného postoja na vlastných nohách“. Táto metóda uľahčuje nácvik základných pohybov v odľahčení a posilňuje svaly stabilizačné systému tela. Pacientom dáva zažiť pocit úspechu a preto je nimi veľmi dobre prijímaná.

· Therasuit – cvičenie v špeciálnom obleku, ktorý umožňuje pacientovi pohyb vo všetkých osiach. V súčasnosti predstavuje najmodernejší terapeutický prostriedok tohto druhu. Cvičenie prebieha v špeciálnom obleku, ktorý umožňuje pacientovi zaujať čo možno najkorektnejšie postavenie tela. Tento moment hrá zásadnú úlohu v terapii. Pacient sa mení z pasívneho člena v terapii na aktívneho. Dochádza k eliminácii patologických reflexov a vytvoreniu nových pohybových vzorcov, vytvára sa nová pamäťová stopa. Zlepšuje sa rozsah kĺbovej pohyblivosti a flexibility svalov a kĺbov a tým sa upravujú aj funkčné schopnosti pacienta. Normalizuje sa svalový tonus a postavenie bedrových kĺbov, zlepšuje sa koordinácia, senzorická a vestibulárna funkcia, zmierňujú sa neúčelné a nekontrolované pohyby tela pri ataxii a atetóze, spomaľuje vznik kontraktúr. Zlepšená kontrola hlavy a tela v priestore pomáha rozvoju reči a zlepšuje akt prehĺtania. Veľkou výhodou terapie je aj jej blahodarný psychologický efekt.

Terapia Therasuit vplýva vysoko pozitívne na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a tým zlepšuje sed, stoj a chôdzu pacienta.