Hospitalizácia

Hospitalizácia na detskom fyziatricko-rehabilitačnom oddelení

Čo je potrebné vybaviť, ak odborný lekár odporučí hospitalizáciu Vášho dieťaťa v našom zdravotníckom zariadení ?

  • ak je dieťa poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. – je potrebné zaslať odporúčanie odborného lekára na hospitalizáciu v našom zdravotníckom zariadení na našu adresu. Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Súčasne môžete kontaktovať telefonicky vrchnú sestru a predbežne sa dohodnúť na vyhovujúcom termíne hospitalizácie.Hospitalizáciu môžeme naplánovať, až keď obdržíme odporúčanie.
  • ak je dieťa poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. – je potrebné zaslať odporúčanie odborného lekára na hospitalizáciu v našom zdravotníckom zariadení na našu adresu. Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Súhlas poisťovne vybavuje naše zdravotnícke zariadenie elektronicky. Súčasne môžete kontaktovať telefonicky vrchnú sestru a predbežne sa dohodnúť na vyhovujúcom termíne hospitalizácie.
  • ak je dieťa poistencom zdravotnej poisťovne UNION , a.s. – je potrebné zaslať odporúčanie odborného lekára na hospitalizáci v našom zdravotníckom zariadení na našu adresu. Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Súčasne môžete kontaktovať telefonicky vrchnú sestru a predbežne sa dohodnúť na vyhovujúcom termíne hospitalizácie.

Pre akú veku skupinu detí je lôžková starostlivosť určená?

Na detskom rehabilitačnom oddelení hospitalizujeme deti od narodenia do 18 rokov + 364 dní. Špecifikom zariadenia je, že takmer všetky liečené deti sú hospitalizované v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale rodič je počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách /najmä reflexná rehabilitácia podľa prof. Vojtu a Bobath-koncept/, vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí.

Ako rehabilitačný pobyt prebieha?

Na detskom rehabilitačnom oddelení prebieha pobyt nasledovne. V prvý deň pobytu – v pozvánke uvedenom ako nástup na hospitalizáciu – sa dostavíte do nášho zariadenia do 10:00. Zamestnanec si Vás prevezme, ukáže Vám ubytovaciu jednotku, kde počkáte na príjem u zdravotných sestier. Po absolvovaní príjmu u sestier, pôjdete na príjem k lekárke, ktorá Vás vyšetrí, a určí Vám vhodné rehabilitačné procedúry. prípadne rehabilitačné pomôcky, a vrchná sestra Vám podľa nich nastaví denný rozvrh. Rehabilitačný pobyt trvá spravidla 8 dní.

Aké poplatky je v prípade hospitalizácie potrebné zaplatiť?

  • V zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. sa ustanovujú platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – pobyt sprievodcu – 3,30 €.
  • Pre sprievodcu dieťaťa je zabezpečená celodenná strava (raňajky, obed, večera). Celodennú stravu v sume 13,20 € si hradí v zmysle zákona sprievodca sám.
  • V areáli je možnosť parkovania osobného automobilu za poplatok podľa platného cenníka.
  • V pracovné dni je možná platba platobnou kartou.

Ako sú dieťa so sprievodcom počas hospitalizácie ubytovaní?

Dieťa so sprievodcom je ubytované prevažne v dvojlôžkových izbách (t.j. dieťatko je na izbe so svojim rodičom). Uvedený nadštandard je spoplatnený sumou 10,00 € na deň. V prípade, že nemáte záujem byť s dieťaťom ubytovaní samostatne, ubytujeme Vás bez uvedeného poplatku na viaclôžkovej izbe (o uvedenej požiadavke nás informujte vopred). Aj v prípade hospitalizácie súrodencov máme k dispozícii viaclôžkové izby.

Existuje možnosť hospitalizácie na nadštandardných izbách?

V prípade záujmu je možnosť ubytovania na nadštandardných izbách hotelového typu – (zdieľaná – spoločná kúpeľňa pre dve izby, toaleta, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička, rádio s MP3 prehrávačom, televízor, WiFi/. Ubytovanie na nadštandardných izbách je vzhľadom na veľký záujem potrebné vopred dohodnúť s vrchnou sestrou. Príplatok za ubytovanie hospitalizovaného dieťaťa so sprievodcom na menších nadštandardných izbách je 24,- € denne a 27,- € na väčších nadštandardných izbách.

Ako je zabezpečená strava počas hospitalizácie?

Pre dieťa je zabezpečená v rámci platby od poisťovne za hospitalizáciu strava 5x denne /u dojčiat 7xdenne/. Typ umelej mliečnej výživy, príp. inú špeciálnu diétnu požiadavku na stravu pre dieťa je potrebné nahlásiť vrchnej sestre telefonicky, ešte pred hospitalizáciou.

Pre sprievodcu dieťaťa je zabezpečená celodenná strava (raňajky, obed, večera). Poplatok za celodennú stravu v sume 13,20 € si hradí v zmysle zákona sprievodca sám. Poberanie stravy pre sprievodcu nie je povinné.

Čo je potrebné priniesť na hospitalizáciu?

  • hospitalizované dieťa: preukaz poistenca, zdravotnú, príp. RTG dokumentáciu, výsledky aktuálnych vyšetrení, lieky, ktoré dieťa bežne užíva na dobu hospitalizácie, dietetické mlieka, ktoré má dieťa predpísané lekárom-špecialistom, ortopedicko-protetické pomôcky, ktoré dieťa používa /dlahy, korzet…/, kočík, vozík, bežné oblečenie, jednorazové plienky, príp. plienky do vody, tzv. plávacie plienky, hygienické potreby, obyčajné plienky – 3ks, prezúvky v prípade väčších detí, príbor.
  • sprievodca: preukaz poistenca, občiansky preukaz, lieky, ktoré sprievodca bežne užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby, bežné oblečenie, príbor.

Ak je priezvisko rodiča odlišné od priezviska dieťaťa, uvádzajte pri objednávaní a telefonickom kontakte so zdravotníckym personálom vždy priezvisko dieťaťa!

Aktuálne cenníky sú vždy uvedené na podstránke cenníky – na vrchu stránky v menu.