z` Katarína Chamutyová - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

Katarína Chamutyová

MUDr.Katarína Chamutyová, MPH

spolumajiteľ a konateľ spoločnosti, primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

 • v roku 1993 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • pracovala v Detskom rehabilitačnom centre v Dunajskej Lužnej ako sekundárny lekár
 • absolvovala polročný pobyt na Detskej klinike FNsP na Kramároch
 • absolvovala kurz Základy homeopatie na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave
 • získala atestáciu v odbore pediatria I.st.
 • externe slúžila na novorodeneckom oddelení a Klinike detskej tuberkulózy a respiračných chorôb NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach
 • od roku 2002 bola vedúci lekárom Rehabilitačného detského centra v Dunajskej Lužnej
 • absolvovala kurz laseroterapie vo FBLR
 • absolvovala kurz SET – Therapy Master v Českej republike
 • absolvovala sériu kurzov manuálnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite
 • absolvovala kurz Pohybové dynamické ortézy z Lycry
 • získala atestáciu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • úspešne ukončila štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, odbor Riadenie verejného zdravotníctva a získala titul „Master of Public Health“
 • je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Pediatrickej spoločnosti, Laseroterapeutickej spoločnosti, je viceprezidentom Slovenskej spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Sekcie Detskej mozgovej obrny
 • absolvovala kurz NDT-Bobath koncept pre deti ako prvý a zatiaľ aj jediný lekár v SR
 • absolvovala kurz Baby-Bobath
 • absolvovala kurz Prechtlova analýza General Movements