Cenníky

Cenník ambulantných vyšetrení a SVLZ výkonov v odbore FBLR za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov platný od 1.9.2022

Základné odborné vyšetrenie so zavedením dokumentácie50,00 €
Kontrolné vyšetrenie30,00 €
Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta bez vyšetrenia /do 15 min./15,00 €
Komunikácia s pacientom v cudzom jazyku20,00 €
Laseroterapia11,00 €
MLS Laser do 15 minút15,00 €
Individiálna LTV – podľa Dr.Vojtu18,00 €
Individuálna LTV – Bobath koncept18,00 €
Individuálna LTV18,00 €
Mäkké techniky (PIR, AGR) /do 15 min./14,00 €
Nácvik vertikalizácie v závesnom systéme18,00 €
Kondičné cvičenie na Motomede, PIO simulátore chôdze12,00 €
Robotická RHB – Rapael Smart rukavica /do 30min./18,00 €
TheraSuit cvičenie /60 min./60,00 €
Klasická masáž /60 min./40,00 €
Klasická masáž /20 min./14,00 €
Reflexná masáž chodidiel /20 min./17,00 €
Vírivý kúpeľ DKK /20 min./8,00 €
Celotelový vírivý kúpeľ /20 min./15,00 €
Elektroliečba /1 sedenie/8,00 €
Rebox /do 10 min./6,00 €
Ultrazvuk /do 10 min./6,00 €
Magnetoterapia /1 sedenie/8,00 €
Bioptrónová lampa /do 8 min./3,00 €
Oxygenoterapia /15 min./2,00 €
Lavatherm /do 30 min./2,00 €
Plynové injekcie2,80 €
Prísadový kúpeľ ½ – príplatok1,00 €
Prísadový kúpeľ – príplatok2,00 €
Kineziotaping – za aplikáciu 1cm pásky, vrátane pásky0,20 €
Crosslink – 1 ks0,50 €

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Potvrdenie pre komerčnú poisťovňu
10,00 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (súd, bytové účely, tábory…)10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pri práci v zahraničí v slov.jazyku10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie v anglickom, nemeckom jazyku20,00 €

Cenník ubytovacích a nadštandardných ubytovacích služieb platný od 8.2.2021

Dospelí a deti nad 12 rokov – nehospitalizovaní20,00 €
Deti do 12 rokov – nehospitalizovaní10,00 €
Dospelí a deti nad 12 rokov v nadštandardnej izbe – nehospitalizovaní24,00 €
Deti do 12 rokov v nadštandardnej izbe – nehospitalizovaní13,00 €
Zákonný poplatok za pobyt sprievodcu s dieťaťom od 3 rokov3,30 €
Príplatok za ubytovanie dieťaťa so sprievodcom na samostatnej izbe10,00 €
Hospitalizovaní:
Príplatok za ubytovanie v nadštandardnej izbe24,00 €
Príplatok za ubytovanie vo väčšej nadštandardnej izbe27,00 €
Parkovanie osobného vozidla v areáli zariadenia počas hospitalizácie /deň5,00 €

Cenník stravy pre doprovod a samoplatcov platný od 8.2.2021

Strava pre dospelú osobu a dieťa nad 12 rokov
Raňajky3,00 €
Obed6,00 €
Večera4,20 €
Strava pre dieťa od 6 do 12 rokov
Raňajky1,50 €
Desiata0,80 €
Obed4,00 €
Olovrant0,80 €
Večera2,70 €
Strava pre dieťa do 6 rokov
Raňajky0,90 €
Desiata0,80 €
Obed2,50 €
Olovrant0,80 €