z` Valéria Remišová - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

Valéria Remišová

MUDr.Valéria Remišová, MPH

spolumajiteľ a konateľ spoločnosti

 • v roku 1998 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • pracovala v Detskom rehabilitačnom centre v Dunajskej Lužnej ako sekundárny lekár
 • absolvovala polročný pobyt na Detskej klinike SZU FNsP na Antolskej ul. v Bratislave
 • získala atestáciu v odbore pediatria I.st.
 • externe slúžila na novorodeneckom oddelení a Klinike detskej tuberkulózy a respiračných chorôb NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach
 • absolvovala kurz laseroterapie vo FBLR
 • absolvovala sériu kurzov manuálnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite
 • absolvovala kurz SET – Therapy Master v Českej republike
 • absolvovala kurz „Míčková facilitace“ v Českej republike
 • absolvovala kurz Pohybové dynamické ortézy z Lycry
 • získala atestáciu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • úspešne ukončila štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, odbor Riadenie verejného zdravotníctva a získala titul „Master of Public Health“
 • je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Pediatrickej spoločnosti, Spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Sekcie Detskej mozgovej obrny