z` Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o.

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

V priestoroch Špecializovanej rehabilitačnej nemocnice je zriadená odborná fyziatricko-rehabilitačná ambulancia pre deti i dospelých pacientov. Pacienti sú zaradení do starostlivosti tejto ambulancie po odporúčaní ošetrujúcim odborným lekárom, praktickým lekárom pre deti a dorast alebo všeobecným lekárom.

V rámci kapacitných dôvodov sa od 1.4.2018 venujeme len pacientom detského veku, primárne pacientom s neurovývojovými poruchami. 

Na vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok.
Na vyšetrenie sa pacienti vopred objednávajú na konkrétny deň a približný čas, aby sa predišlo zbytočnému čakaniu. Po predchádzajúcom dohovore s lekárom je možné objednať sa na vyšetrenie aj mimo ordinačných hodín. Pri objedávaní je vhodné uviesť telefonický kontakt pre prípad náhlych zmien, ktoré by mohli ovplyvniť termín vyšetrenia.

Podľa aktuálneho nálezu odborný lekár-fyziater vypracuje individuálny liečebný plán, ktorý realizujú vysokokvalifikovaní fyzioterapeuti. Po absolvovaní predpísanej rehabilitácie lekár opäť skontroluje zdravotný stav pacienta a zhodnotí efekt liečby.

Objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenie na tel.č.: 02/45980116, príp. osobne u službukonajúcej sestry v centrálnej vyšetrovni lôžkového oddelenia.

V prípade, že sa z rozličných dôvodov nemôžete dostaviť na objednaný termín, je potrebné sa telefonicky ospravedlniť na tel.č. 02/45980116 v čo najskoršom možnom termíne a dohodnúť si iný vyhovujúci termín vyšetrenia.

Rehabilitačná ambulancia – ordinačné hodiny

Lekár : prim.MUDr.Katarína Chamutyová, MPH
Sestra : Bc.Monika Dikošová

pondelok8.15 – 11.1512.30 – 15.30
utorok————–————–
streda8.15 – 11.1512.30 – 15.30
stvrtok————–————–
piatok————–
————–

Lekár : MUDr.Valéria Remišová, MPH
Sestra : Bc.Monika Dikošová

laseroterapia

pondelok8.15 – 11.1512.30 – 13.3013.30 – 15.30
utorok————–————–14.00 – 15.30
streda8.15 – 11.1512.30 – 14.0014.00 – 15.30
stvrtok————–————–14.00 – 15.30
piatok————–
————–
14.00 – 15.00

Objednávky na tel.č.: 02/45980116 alebo osobne vo vyšetrovni lôžkovej časti I.

Ak je priezvisko rodiča odlišné od priezviska dieťaťa, uvádzajte pri objednávaní a telefonickom kontakte so zdravotníckym personálom vždy priezvisko dieťaťa.