Cenníky

Cenník ambulantných vyšetrení a SVLZ výkonov v odbore FBLR za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov platný od 1.2.2019

Základné odborné vyšetrenie so zavedením dokumentácie 50,00 €
Kontrolné vyšetrenie 30,00 €
Konzultácia s lekárom na žiadosť pacienta bez vyšetrenia /do 15 min./ 15,00 €
Komunikácia s pacientom v cudzom jazyku 20,00 €
Laseroterapia 11,00 €
Individiálna LTV - podľa Dr.Vojtu 15,00 €
Individuálna LTV - Bobath koncept 15,00 €
Individuálna LTV 15,00 €
Mäkké techniky (PIR, AGR) /do 15 min./ 10,00 €
Nácvik vertikalizácie v závesnom systéme 18,00 €
Kondičné cvičenie na Motomede, PIO simulátore chôdze 12,00 €
Robotická RHB - Rapael Smart rukavica /do 30min./ 18,00 €
Klasická masáž celotelová /50 min./ 21,00 €
Klasická masáž DKK alebo HKK /20 min./ 10,00 €
Klasická masáž chrbáta /20 min./ 10,00 €
Reflexná masáž chodidiel /20 min./ 11,00 €
Lymfodrenážna masáž celotelová /60 min./ 21,00 €
Vírivý kúpeľ DKK /20 min./ 7,00 €
Celotelový vírivý kúpeľ /20 min./ 13,00 €
Elektroliečba /1 sedenie/ 6,00 €
Rebox /do 10 min./ 3,00 €
Ultrazvuk /do 10 min./ 6,00 €
Magnetoterapia /1 sedenie/ 6,00 €
Bioptrónová lampa /do 8 min./ 3,00 €
Oxygenoterapia /15 min./ 2,00 €
Lavatherm /do 30 min./ 2,00 €
Plynové injekcie 2,80 €
Prísadový kúpeľ ½ - príplatok 1,00 €
Prísadový kúpeľ – príplatok 2,00 €
Kineziotaping - za aplikáciu 1cm pásky, vrátane pásky 0,20 €
Crosslink - 1 ks 0,50 €


Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Potvrdenie pre komerčnú poisťovňu

10,00 €

Vydávanie lekárskych potvrdení (súd, bytové účely, tábory...)

10,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pri práci v zahraničí v slov.jazyku

10,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie v anglickom, nemeckom jazyku

20,00 €


Cenník ubytovacích a nadštandardných ubytovacích služieb platný od 1.2.2019

Dospelí a deti nad 12 rokov - nehospitalizovaní

13,00 €

Deti do 12 rokov – nehospitalizovaní

6,50 €

Dospelí a deti nad 12 rokov v nadštandardnej izbe – nehospitalizovaní

16,00 €

Deti do 12 rokov v nadštandardnej izbe – nehospitalizovaní

8,50 €

Zákonný poplatok za pobyt sprievodcu s dieťaťom od 3 rokov

3,32 €

Príplatok za ubytovanie dieťaťa so sprievodcom na samostatnej izbe

5,00 €

Hospitalizovaní:

Príplatok za ubytovanie v nadštandardnej izbe

15,00 €

Príplatok za ubytovanie vo väčšej nadštandardnej izbe

17,00 €

Parkovanie osobného vozidla v areáli zariadenia počas hospitalizácie /deň

3,00 €


Cenník stravy pre doprovod a samoplatcov platný od 1.2.2019

Strava pre dospelú osobu a dieťa nad 12 rokov

Raňajky

1,30 €

Obed

3,75 €

Večera

2,40 €

Strava pre dieťa od 6 do 12 rokov

Raňajky

0,95 €

Desiata

0,45 €

Obed

2,60 €

Olovrant

0,45 €

Večera

1,60 €

Strava pre dieťa do 6 rokov

Raňajky

0,55 €

Desiata

0,45 €

Obed

1,55 €

Olovrant

0,45 €